Ispravi se delfina online dating far east dating

Rated 3.91/5 based on 687 customer reviews

Većini drugova, koje je stekao na Zemlji, delovao je neobično, ali bezopasno - aljkavi mladić sklon kapljici i pomalo čudnih navika. Oba takmaca usredsređuju se na bocu i pokušavaju daje otvore i naspu piće u protivnikovu čašu - a ovaj tada mora da ga popije. Jedino je mogao da se nada daje upravo izvojevao pobedu. Pokušavao je da razradi svoje razloge u predstojećoj raspravi o tome da sada on ne predstavlja opasnost po njihovo mentalno zdravlje. "Možda mi zatrebaš." "Ja", rekao je kelner, "ne poznajem lično metalnog gospodina o kome je reč, ser..." "Metalnog? Izgleda da ste otišli odavde u priličnoj žurbi." "Otišli odavde? "Hoćeš da kažeš", rekao je, "da smo otišli odavde pre nego što smo stigli ovamo? "Ne, stani malo", reče Ford i ponovo se pojavi iznad stola, "a gde je, u stvari, ovo? Dalje niz odaju, Ford Prefekt pronašao je stvar čiji mu se izgled veoma dopao - zapravo, nekoliko takvih stvari. "Dođi da pipneš površinu", rekao je prigušenim glasom. Nekoliko časaka pre nego što je svetlost protuberanci došla do Kakrafuna, pustinja izložena udarima prsla je duž duboke raseline. Pošli smo da kolonizujemo drugu planetu." Ford jedva primetno zadrhta. " "Oh, mislim da samo što nismo stigli", rekao je kapetan. Te poeme bile su izuzetne lepote i još više izuzetne dužine, a sve su imale istovetnu rimu. "Čujte", reče Zarnivup, "moram da vam postavim neka pitanja." "U redu", reče čovek ljubaznim glasom, "možete pevati mom mačku ako to želite." "Da li bi mu se to svidelo? Nejasni obrisi značenja zapalacaše preko pozadine njegovog uma, ali nije bilo ničega na šta se mogao osloniti. "Shvatate li vi", rekao je, "da su počeli da izumiru otkako smo mi došli? Tokom sledećih nedelja Ford je progutao svoj ponos i stupio u odnos sa devojkom koja je na Golgafrinčamu bila kadrovski službenik; strašno gaje pogodilo kada je iznenada umrla zbog toga što je pila vode iz bare koja je bila zagađena telom crknute lisice. "Uh uh urghhhhh", promrmlja domorodac i ponovo poče da udara po kamenu. " "Da", rekao je Marvin, "želiš li ti da saslušaš ovu priču? Mrzim vas i prezirem sve zajedno, a sada proglašavam ovu nesrećnu kiberstrukturu otvorenom i neka bude najgora moguća uvreda svima onima koji ga neodgovorno pređu.' Onda sam se uključio u kola za otvaranje." Marvin zastade, prisetivši se tog trenutka. Flolopovao je, gupao i vilomovao, a ovo poslednje činio je na naročito flupan način.

Recimo, često je nepozvan upadao na univerzitetske zabave, napijao se do daske i zatim zavitlavao svakog astrofizičara na kojeg naiđe, sve dok ga ne izbace. "Prema tome", nastavio je Ford Prefekt, "ukoliko biste bili toliko ljubazni da dođete ovamo i da legnete..." "Sta? "Ah, izvinite", reče Ford, "možda nisam bio dovoljno jasan. Inače ih ne bi ništa sprečavalo da krenu na kuću gospodine Denta, je li tako? U to nije bio nimalo siguran - um kao da mu je do vrha bio ispunjen vriskom, konjima, dimom i zadahom krvi. Zaista nije vredelo boriti se, svet se i onako bližio kraju. " "Da budemo potpuno precizni, ser ovo je svet B Zabije zvezde." "Ali tek što smo otišli odande", pobuni se Zaphod. Rekao sam kompjuteru da nas pošalje do najbližeg mesta na kome ima klope i on je tačno to i učinio. "Zaphode", rekao je tiho, "pogledaj ove male zvezdane platforme." Zaphod pogleda i dopade mu se ono što je video. Ogromna i dotad neotkrivena podzemna reka koja je tekla duboko ispod površine pokuljala je na površinu, a nekoliko sekundi potom sledila ju je erupcija miliona tona lave koja je briznula stotinama stopa u vazduh, trenutno pretvarajući reku u paru iznad i ispod površine; sve je to bilo praćeno eksplozijom koja je odjeknula sve do suprotnog kraja sveta i nazad. Biće ponovo oživljeni." Ford učini nešto što je inače vrlo retko činio: trepnu. "Hoćete da kažete da vam je spremište puno smrznutih frizera? Prvi deo svake pesme govorio je o tome kako je nekada iz grada Vasiliana pošla grupa od pet mudrih kneževa na četiri konja. Nagađao je - ispravno, kako se ispostavilo - da ovi nisu još razvili ništa osim najosnovnijih zametaka jezika i da im zbog toga vavilonska ribica nije mogla pomoći. Ne bi trebalo da im prodajemo polise životnog osiguranja? " "U stvari, to na filmu ispada strašno efektno", rekla je propagandistkinja, "i daje onaj osećaj žestine osoben za stvarno velike dokumentarce. Jedina pouka koju je moguće izvući iz ove epizode jeste da nikada ne treba bacati slovo Q u žbun kaline, ali, na žalost, postoje prilike kada je to neizbežno. Nesrećno stvorenje patetično je zaarlaukalo i počelo da udara po kamenu. "Nadživeće ih perači telefona." "Urgh, grr, grr, gruh! "Verovatno želi da ponovo slažeš slagalicu sa njim", rekao je Ford." Pokazuje na slova." "Verovatno je opet napisao crzjgrdwldiwdc, sirotan. Među haosom slova dvanaest ih je bilo naslagano u jasnoj, pravoj liniji. "Vuun", vurnuo je najzad, "a da lije sve izgledalo veličanstveno? Čitav most, dugačak hiljadu milja, srušio se u blistavim delovima i tužno potonuo u blatište, povukavši sve za sobom." Nastala je tužna i neprijatna pauza u razgovoru, tokom koje kao daje sto hiljada ljudi neočekivano reklo 'vup', a iz neba je izronila grupa belih robota, u vojnoj formaciji nalik na maslačkovo seme koje klizi niz vetar.

Na orbiti oko njega, na rastojanju od približno devedeset sedam miliona milja, nalazi se beznačajna plavozelena planeta čiji su stanovnici, koji su nastali od majmuna, toliko primitivni da još smatraju digitalne ručne časovnike strašno zgodnom idejom. Drugim recima, dato vreme dolaska predstavlja onaj trenutak kada je izvesno da neće stići niko od gostiju.

Ponekad bi ga obuzimalo neobično odsutno raspoloženje i tada bi kao hipnotisan zurio u nebo sve dok ga neko ne bi upitao šta to radi. To mu se uvek dešavalo kada bi se osetio poniženo ili prevareno i nikada mu nije pošlo za rukom da to objasni sebi. " "Ja, lično, verovao bih mu sve do kraja sveta", reče Ford. " "Zajedno dvanaest minuta, počev od ovog trenutka", reče Ford. Samo je rekao: "Popij." A onda je dodao, savršeno ubeđeno: "Uskoro će smak sveta." Artur se nemoćno nasmešio ostalima u gostionici. Jedan od njih dade mu znak da prestane da se kliberi i da gleda svoja posla. "Otišli smo odande i došli u Restoran na kraju Vaseljene." "Da, ser", reče kelner, koji je sada ponovo bio na domaćem terenu, "jedan je podignut na ruševinama drugoga." "Oh", reče Artur ozareno, "hoćeš da kažeš da smo putovali kroz vreme, ali ne i kroz prostor." "Slušaj, ti polurazvijeni gorilko", ubaci se Zaphod, "nađi neko drvo pa se popni, važi? "Idi lupaj glavom o glavu, četvorooki", predložio je Zaphodu. Pet stotina sedamdeset šest hiljada miliona godina tamo ili ovamo, nismo se ni pomerili sa mesta. Letelica koju su posmatrali bila je, u stvari, vrlo mala, ali neobična - prava bogataška igračka. Podsećala je na šiljati papirnati avion dugačak dvadesetak stopa, napravljen od tanke, ali čvrste metalne folije. Oni - veoma malobrojni - koji su bili svedoci događaja i preživeli ga, kleli su se da se celokupnih stotinu hiljada kvadratnih milja pustinje podiglo u vazduh poput milju debele palačinke, prevrnulo i ponovo palo. Kneževi koji su, razume se, bili hrabri, plemeniti i pametni, putovali su po udaljenim zamljama, borili se sa divovima-ljudožderima, tragali za egzotičnim filozofijama, pili čaj sa čudnovatim bogovima i spašavali divna čudovišta od grabljivih kneginja pre nego što su konačno izjavili da su dostigli prosvetljenje i daje došao kraj njihovim lutanjima. Čini mi se da bi bilo vrlo čudno dati ime skupini nejasnih čulnih opažaja." Ponudio je Trilijan da sedne na rub stolice. Pogledao je Forda, koji je bio beskonačno iskusniji u takvim stvarima. Producent je vrlo zadovoljan." "Kako i ne bi", progunđao je Ford. Kao i većina bitnih stvari u životu, ovaj lanac događaja ostao je potpuno nevidljiv Fordu Prefektu i Arturu Dentu. " bio je uporan domorodac i nastavljao da bije po kamenu. Stalno mu govorim da u crzjgrdwldiwdc ima samo jedno 'g'." Domorodac ponovo poče da udara po kamenu. Jedan siloviti trenutak kasnije svi su se našli tu, u močvari, odvojili Marvinovu veštačku nogu i ponovo nestali u svom brodu koji je učinio gromko 'fup'. Uspravio se da pogleda preko trske, ali ništa se nije moglo videti, ni robot, ni blistavi most, ni brod, samo još trske. Oko njega, Vaseljena se razbila u milion svetlucavih komadića, a svaki odlomak za sebe vrteo se nemo kroz prazninu i odražavao na svojoj srebrnoj površini poneki deo plamtećeg pomora vatre i uništenja.

Onda bi se trgao, pogleda punog krivice, a potom opustio i nasmejao. U uzvišenoj dimenziji, o kojoj nam ništa nije poznato, moćni Kan urlao je od besa, ali gospodin Proser samo je blago drhtao i ječao. Birokratske tupadžije, gnevni ljudi prisiljeni da leže u blatu, neobični stranci koji sa sobom donose neobjašnjiva poniženja i neidentifikovana vojska konjanika koja mu se smeje unutar glave - kakav dan! Ford Prefekt je znao da budućnost Arturove kuće, bilo daje sruše ili ne sruše, ne vredi ni po lule duvana. "Dođi, potrebno mi je piće." Evo šta Enciklopedija Galaktika ima da izjavi o alkoholu. "Mora daje četvrtak", reče Artur sebi u bradu i naže se nad svoje pivo. "Ne, ne", rekao je kelner Zaphodu, "vaš majmun ima pravo, ser." Artur gnevno zamuca i ne uspe da uzvrati ništa razumljivo. oko pet stotina sedamdeset šest hiljada miliona godina, čini mi se; a istovremeno se niste pomerili sa mesta", objasnio je kelner. Imao je predivan osećaj daje izvojevao pobedu nad nečim stoje delovalo nepobedivo. Na zadnjem delu nalazila se mala, položena kabina za dva putnika. Njegovo crnilo bilo je tako potpuno da se gotovo nije moglo odrediti rastojanje na kome se nalazi. Zaphod mu lagano priđe, kao posednut - ili tačnije, kao čovek koji čezne da poseduje. Baš u tom trenutku, zračenje sunčevih protuberanci probilo se kroz oblake isparene vode i pogodilo tlo. "Svi ti mrtvi stručnjaci za održavanje telefona i računovodstveni činovnici, znate, dole u spremištu." Kapetan je zurio u njega. Drugi, mnogo duži deo svake pesme govori potom o njihovom preganjanju i zanovetanju oko toga ko će od njih morati peške da se vrati nazad. Ali jedan od naslednika tih neobičnih pesnika izmislio je lažne priče o žalosnoj sudbini koja je ljudima Golgafrinčama omogućila da se otarase u potpunosti beskorisne trećine svog stanovništva. On sam sede na drugi rub, Zarnivup se kruto naleže na sto, a Zaphod se navali na madrac. "Mislim", rekao je Ford krajičkom usana, "da nas pitaju imamo li nešto protiv da lepo zaobiđemo njihovo selo." Trenutak kasnije, gest čovekolikog stvorenja kao daje to potvrdio. "Čini mi se", reče devojka i okrete se kapetanu koji je već počinjao da dremucka, "da želi da snimi sledeći film o vama, kapetane." "Oh, stvarno? "Pa to je strašno lepo." "Ima vrlo jaku viziju svega toga, znate, breme odgovornosti, usamljenosti na upravljačkom mestu..." Kapetan je na trenutak mozgao o tome. "Slartibartfastov potpis u glečeru, Jesi li im rekao? Tužno su posmatrali jednog domoroca koji je tmurno prčkao po ostalim slovima. "Jesi li video sa kakvim stvarima ja moram da se nosim? Trenutak kasnije, roboti su se iznenada ponovo pojavili za još jedan silovit napad, ali ovog puta, kada su došli, madrac je bio sam u močvari. Osluškivao je, ali u vetru nije bilo nikakvog zvuka osim uobičajenih glasova poluludih etimologa koji su se dozivali po tmurnom blatištu. Onda je tmina u pozadini Vaseljene eksplodirala, dok se njen svaki pojedinačni komad pretvorio u gnevni, zadimljeni pakao.

Probudio se sav na tri ćoška, smušeno se vrteo po sobi, otvorio prozor, spazio buldožer, našao svoje papuče i oteturao se do kupatila da bi se umio. U prolazu, zastao je kod kupatila da bi popio veliku čašu vode, pa zatim još jednu. Onda je video podsmešljive izraze na licima vozača buldožera i pocrveneo do ušiju. Čudnom igrom slučaja, ta reč 'nimalo' vrlo je precizno označavala koliko je evolucioni potomak majmuna, Artur Dent, slutio da jedan od njegovih najboljih drugova nije evolucioni potomak majmuna i da potiče sa male planete u blizini Betelgeza, a ne iz Gildforda, kako je obično pričao. Taj njegov prijatelj prvi put je stigao na Zemlju pre petnaestak godina i svim silama se upinjao da se uklopi u zemaljsko društvo - uz, mora se priznati, dosta uspeha. Zaphodove oči svetlucale su nečim što je možda bilo pohlepa, a možda i ne, dok je prolazio iznad njih. " "Ne." "Ni ja." "A ipak ćemo to učiniti, je 1' da? " Još malo su gledali, sve dok se Zaphod iznenada nije sabrao. "Za koji trenutak Vaseljena će se okončati i sve kapetan-nakaze pokuljaće ovamo da nađu svoje buržujmobile." "Zaphode", reče Ford. Jelovnik Milivejsa navodi, uz odobrenje izdavača, odlomak iz 'Autostoperskog vodiča kroz Galaksiju'. "Jurimo unatrag kroz vreme." "E, baš ti hvala", reče Artur. Upravo su stigli i doktor, stručnjak za logiku i pomorski biolog, koji su po cenu nezamislivih troškova doleteli sa Maksimegalona da bi pokušali da se ubeđuju sa pevačem grupe koji se zaključao u kupatilu sa bočicom pilula i odbijao da iziđe sve dok mu ne bude nepobitno dokazano da nije riba. Sta ste drugo i očekivali kada ste ukrali akrobatski brod Hotbleka Deziata? Zbog toga, da bi sprečili otkrivanje svake svoje misli, makar i najmanje, svima koji se nađu u krugu od pet milja, oni sada vrlo glasno i neprekidno razgovaraju o vremenu, svojim malim boljkama, popodnevnoj utakmici koja se igra toga dana i o tome kako je Kakrafun iznenada postao bučno mesto. "Jesi li ti uspeo da pozoveš radiom koncertno osoblje? Poludovršena električna instalacija visila je sa tavanice, zbrka odbačenih komponenti bila je razbacana po podu, a ploča za programiranje visila je pored udubljenja u zidu u koje je trebalo da bude pričvršćena. "Ne bih mogao da imam poverenja u čoveka koji Vaseljenu - ako tako nešto uopšte postoji - uzima zdravo za gotovo." Zarnivup se i dalje tresao, ali je ćutao. "Ne shvatate da ono što odlučite u ovoj svojoj kolibi pogađa živote i sudbine miliona ljudi? " "Ne znam, nikada nisam sreo te ljude o kojima govorite. Nestalo je istog trenutka kada su ga primetili, ali obojici je u očima ostala slika čovekolikog stvorenja, radoznalog, ali ne i uplašenog. " Jedan od njih počeo je da se valja po zemlji, digao je noge u vazduh, ponovo počeo da se valja i zadremao. To znači da su ovi domoroci, ovi ljudi-majmuni, sastavni deo kompjuterskog programa, dok mi i Golgafrinčani to nismo." "Ali pećinski ljudi izumiru, a Golgafrinčani će ih, očigledno, zameniti." "Tačno. Samo ne vidim kako." Neko vreme sedeli su i nisu radili ništa. Artur podiže jedno kameno slovo iz svog kompleta za slagalicu domaće izrade. Hajde, hajde." Puno poštovanja, sunce zađe za oblak. Sakupili su sva preostala slova i ubacili ih u kesu. "Jednom sam održao govor", rekao je iznenada i bez ikakve veze sa prethodnom temom. " Ovo je ostavilo izuzetan utisak na madrac i on je shvatio da se nalazi u prisustvu po svemu izuzetnog uma.

Premestio se s noge na nogu, ali i na jednoj i na drugoj bilo mu je podjednako neugodno. Na primer, tih petnaest godina proveo je praveći se daje nezaposleni glumac, što je delovalo prilično uverljivo. U stvari, u ovoj tački najbolje je biti sasvim jasan - to je nesumnjivo bila pohlepa. "Tamo dole, ono je Marvin." Pogledali su kuda je pokazivala. Navod je sledeći: Istorija svake veće galaktičke civilizacije, teži da prođe kroz tri odvojene i prepoznatljive faze, a to su preživljavanje, istraživanje i produhovljenje, drukčije poznate kao faze kako, zašto i gde. ' Jelovnik sledi ovu misao i nagoveštava da bi Milivejs, Restoran na kraju Vaseljene, mogao biti dobar i mudar odgovor na to pitanje. "Sada će stvarno da mi pripadne muka." "Samo napred", reče Zaphod, "malo boje dobro bi nam došlo na ovom mestu." "Ovo bi trebalo da predstavlja prijatno ćaskanje posle obroka, je li? Zaphod prepusti komande Fordu i otetura se prema Arturu. Basista je bio zauzet rešetanjem svoje sobe puškomitraljezom, a bubnjara nije bilo nigde na palubi. "Preuzmi komande crnog broda." "Crni brod uključen u programsku putanju i spreman." "Probamo kanal dvadeset." Zaphod se bacio preko kabine i promenio stanicu na sub-eta prijemniku pre nego što gaje pogodio novi luđački tutanj. "A šta znači to", upita Trilijan tanušnim glasićem, '"sunčano ronjenje'? "Otkud znaš", upita Zaphod glasom koji bi i veganskog snežnog guštera naterao da oseti hladnoću oko srca, "daje ovo akrobatski brod Hotbleka Deziata? Drugi način da privremeno blokiraju svoje umove jeste da budu domaćini koncerta Zone Katastrofe. " "Aha", reče Zaphod gorko, "rekao sam im daje na brodu čitava gomila ljudi, a oni su rekli da kažem 'ćao' svima." Ford je zurio u njega. Kada je pomoćnik računovođe Zone Katastrofe posetio brodogradilište na kome se pravio brod, zahtevao je od poslovođe da sazna zbog čega, kog vraga, smeštaju izuzetno skupi uređaj za teleportaciju na brod koji treba da obavi samo jedan put, a i to bez posade. Izvio se u svojoj kadi i pogledao unatraške preko ogromne mase broda prema sjajnom središtu Galaksije. "Ja odlučujem samo o svojoj Vaseljeni", produžio je čovek. Sve ostalo je rekla-kazala." "Ali zar ne verujete ni u šta? Posle pola sata videli su još jedno takvo lice, a deset minuta kasnije još jedno. Drugi se popeo na drvo i počeo da gađa Forda Prefekta kestenjem. Artur poče da cupka travu, ali otkri da to nije posao kome se može dublje posvetiti. "Možda ti nije jasno zbog čega to pominjem, ali to je zato što moj mozak radi fenomenalno brzo, tako da sam ja po gruboj proceni trideset milijardi puta pametniji od tebe. Zamisli neki broj, bilo koji." "Ovaj, pet", rekao je madrac. Vilomavo je čitavom dužinom i pravio uzbuđene talasiće u svojoj mirnoj, algama prekrivenoj bari. "Ispričaj mi", zamolio je, "o govoru koji si održao, jedva čekam da to čujem." "Primljen je vrlo loše", rekao je Marvin, "iz mnogobrojnih razloga.

Leave a Reply